22 sierpnia, 2016

Korekta

Wykonujemy korekty zarówno pod względem poprawności językowej jak i przekazu.

Oferujemy nie tylko korekty i edycję gotowych tekstów, ale także konsultacje lingwistyczne, które mogą pomóc przy pisaniu i korekcie tekstów akademickich, CV, listów motywacyjnych, informacji biznesowych i ofert marketingowych – szczególnie w sytuacjach gdy dobór słów może w znacznym stopniu zmienić odbiór przekazu.

Specjalizujemy się w korektach tekstów akademickich, ofert i innych publikacji. Wykonujemy korekty skrupulatnie, często odsyłając teksty do autora z komentarzami, sugestiami dotyczącymi poprawek i wyjaśnieniami do wprowadzonych zmian. Kiedy kończymy proces korekty generujemy raport zmian, żeby wszystkie poprawki były łatwo widoczne.


startup-photos

Pisanie polega nie na umiejętności pisania, lecz na umiejętności wykreślania tego, co jest źle napisane.

Antoni Czechow